ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σκοπός των θερμικών εγκαταστάσεων είναι η προσθήκη θερμικής ενέργειας σε κάθε κλειστό χώρο ώστε να επιτύχουμε μια ιδανική θερμανση σπιτιου με τη θερμοκρασία που επιθυμούμε.

Η αναγκαία θερμική ενέργεια παράγεται συνήθως από την καύση υγρών ή αερίων ορυκτών καυσίμων (σε κατάλληλες, κεντρικές εγκαταστάσεις), αποδίδεται στο κατάλληλο μέσο (συνήθως νερό ή αέρα) και μεταφέρεται στους χώρους που πρόκειται να θερμανθούν. Σπανιότερα η θερμική ενέργεια παράγεται από την ανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόδοση της θερμότητας στο περιβάλλον του χώρου γίνεται με τοπικά θερμαντικά σώματα ή με τη μετατροπή δομικών στοιχείων σε πηγές θερμότητας (ενδοδαπέδιο σύστημα).

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σπιτιού με φορέα θερμικής ενέργειας το νερό, απαρτίζεται από τα εξής βασικά μέρη:

1. Το σύστημα παροχής θερμότητας στο νερό (καύσιμο – καυστήρας – λέβητας)

2. Το σύστημα μεταφοράς του θερμού νερού για τη θερμανση χωρων (κυκλοφορητής – σωληνώσεις).

3. Το σύστημα απόδοσης της θερμότητας στο περιβάλλον κάθε χώρου (θερμαντικά σώματα – θερμανση καλοριφερ)

4. Τα εξαρτήματα και τις διατάξεις ελέγχου και ασφάλειας.

Όσον αφορά τη μεταφορά του θερμού νερού προς τα θερμαντικά σώματα, στις μέρες μας έχουν επικρατήσει δύο συστήματα, το δισωλήνιο και το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης.

Σε γενικές γραμμές η λειτουργία ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης έχει ως εξής:

 • Στο λεβητοστάσιο είναι εγκατεστημένος ο λέβητας και τα υπόλοιπα μηχανήματα και συσκευές (κλειστό δοχείο διαστολής, αυτόματος πλήρωσης, κυκλοφορητής, αντλία, μανόμετρα, υδρόμετρα, θερμόμετρα, κτλ). Στο λέβητα ενσωματώνεται ο καυστήρας, ο οποίος χρησιμοποιείται για (α) την έναυση, (β) την ανα΄μιξη του αέρα στο καύσιμο και  (γ) για την εκτόξευση του μίγματος στο εσωτερικό του λέβητα. Η κάυση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό του λέβητα και η παραγόμενη θερμότητα ανυψώνει τη θερμοκρασία του νερού, το οποίο κυκλοφορεί στους αυλούς του λέβητα.
 • Το θερμό νερό οδηγείται με τη βοήθεια του κυκλοφορητή και μέσω των σωλήνων προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα.
 • Τα σώματα αποδίδουν μέρος της θερμικής ενέργειας του νερού στον περιβάλλοντα χώρο και τον θερμαίνουν.
 • Το νερό επιστρέφει στον λέβητα, μέσω του σωλήνα επιστροφής, για να επαναληφθει η ίδια διαδικασία.

Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι ψυκτικές και οι θερμικές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

-          Ασφάλεια

-          Επάρκεια

-          Αξιοπιστία

-          Οικονομια στη θερμανση

-          Οικολογικη θερμανση

Σημείωση: Ένα σύστημα θερμανσης σπιτιου με ηλεκτρικές συσκευές αποταμίευσης θερμότητας, που γνώρισε στο παρελθόν ικανοποιητική διάδοση, είναι οι θερμοσυσσωρευτές. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην παραγωγή θερμικής ενέργειας με ανάλωση ηλεκτρικής και στην αποθήκευσή της, σε ώρες που το τιμολόγιο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλό (νυκτερινό ρεύμα).

Θερμομόνωση Δικτύου Κεντρικής Θερμάνσης

Γενικά Για Τη Μόνωση

Ο άνθρωπος προκειμένου να εμποδίσει από τους χώρους του ενοχλητικά φαινόμενα, όπως είναι ο θόρυβος, το κρύο, η ζέστη, η υγρασία κλπ, επινόησε διάφορες μεθόδους και υλικά.

Τη μέθοδο την ονόμασε μόνωση και τα υλικά μονωτικά. Κατά περίπτωση λοιπόν εφαρμόζει:

 • ηχομόνωση για τον ήχο και τον θόρυβο με ηχομονωτικά υλικά
 • υγρομόνωση για την υγρασία με υγρομονωτικά υλικά
 • θερμομόνωση για το κρύο και τη ζέστη με θερμομονωτικά υλικά

Θερμομόνωση Δικτύου Κεντρικής Θέρμανσης

Η θερμότητα είναι μορφή ενέργειας που μετακινείται (ρέει) από τα πιο ζεστά σώματα προς τα πιο κρύα.

Όταν διαχέεται σ’ ένα σώμα ή χώρο, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του, ενώ όταν φεύγει , την πτώση της στο σώμα αυτό ή το χώρο.

θερμομονωση

Έτσι, αν ένα σώμα είναι πιο ζεστό από ένα άλλο και έρθουν σε επαφή, θα φύγει θερμότητα από το ζεστό προς το κρύο, και μετά από λίγο, οι θερμοκρασίες θα γίνουν ίσες (εξισωθούν) και στα δύο σώματα.

Το ζεστό σώμαθα αποβάλλει θερμότητα και η θερμοκρασία του θα πέσει (κρυώσει) σε σχέση με την αρχική, ενώ το δεύτερο (κρύο) θα έχει δεχτεί θερμότητα και θα έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία του (ζεσταθεί). Δηλαδή, το ένα θα δώσει θερμότητα και το άλλο θα πάρει, μέχρι να γίνουν οι θερμοκρασίες τους ίσες.

Στη τεχνολογία, προκειμένου να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα μετακίνησης θερμότητας, εφαρμόζεται η θερμομόνωση.

Με τη θερμομόνωση οι θερμοκρασίες των μονωμένων σωμάτων ή χώρων διατηρούνται σταθερές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η θερμομόνωση εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, για να εμποδίσουμε, άλλοτε την αφαίρεση και άλλοτε την πρόσθεση θερμότητας.

Στις κεντρικές θερμάνσεις χρησιμοποιούμε θερμομόνωση, κυρίως στα δίκτυα μεταφοράς θερμότητας και στον λέβητα για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του νερού σταθερή και να αποδωθεί η θερμότητα στους χώρους που επιθυμούμε. Με τη θερμομόνωση η εγκατάσταση λειτουργεί σωστά και οικονομικά. Έτσι λοιπόν, με την θερμομονωση στις κεντρικές θερμάνσεις επιτυχγάνουμε:

 1. Να περιορίσουμε τις θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον ή τους χώρους εκείνους που δεν χρειάζονται θέρμανση.
 2. Να εξασφαλίσουμε ομοιόμορφη θέρμανση στο χώρο γιατί διατηρείται το ζεστό νερό, μέχρι τα ακραία σημεία της εγκατάστασης.
 3. Να προστατεύσουμε άλλα υλικά, που συνορεύουν με τους σωλήνες και τον λέβητα της εγκατάστασης, από υψηλές θερμοκρασίες.

Σε μικρές εγκαταστάσεις, τα προβλήματα των θερμικών απωλειών αντιμετωπίζονται εύκολα και οικονομικά. Σε μεγάλες όμως, όπου οι θερμικές απώλειες είναι σοβαρές, η έλλειψη μόνωσης δημιουργεί σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα.

Σε εγκαταστάσεις με μεγάλες θερμομονωτικές απαιτήσεις, την θερμομόνωση την αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι

 

Οικονομική Θέρμανση Με Μείωση Ενεργειακών Δαπανών


Παρακάτω αναφέρονται μερικές βασικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πετύχουμε όσο το δυνατόν μείωση των ενεργειακών δαπανών, ώστε να επιτύχουμε αποτελεσματικά μια ιδανική οικονομική θέρμανση.

Θερμομόνωση

Για να ελαχιστοποιηθούν οι θερμικές απώλειες είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν διπλά τζάμια στα παράθυρα και καλή θερμομόνωση στους τοίχους. Η θερμομόνωση εκτός του ότι ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες διατηρεί και την θερμοκρασία του χώρου σταθερή ανεξαρτήτου εποχής έτσι ώστε να υπάρχει θερμική άνεση στο χώρο. Επίσης σημαντικό είναι το τζάκι το οποίο θα τοποθετηθεί να φέρει αεροστεγή γυάλινη πόρτα έτσι ώστε όταν αυτό χρησιμοποιείται ή όχι να μην χάνεται θερμότητα από το χώρο. Κύριο μέλημα επίσης είναι να τοποθετηθούν ελαστικές μεμβράνες στη βάση των πόρτων όλου του σπιτιού κυρίως στις εξώπορτες καθώς επίσης και θερμομονωμένες  πόρτες σε όλο το σπίτι με καλύτερη θερμομόνωση στις έξω πόρτες. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε να απομονώσουμε θερμικά όλους τους χώρους του σπιτιού και έτσι αν σε κάποιο δωμάτιο έχουμε θερμικές απώλειες (π.χ. κάποιο ανοιχτό παράθυρο) να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι χώροι.

Θερμικές απώλειες λόγω ανέμου

Θερμικές απώλειες έχουμε επίσης όταν υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος ο οποίος πέφτοντας πάνω στο σπίτι κλέβει κάποια μικρά ποσά θερμότητας. Ένας έξυπνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού εκτός από την κατασκευή τεχνητού φράχτη είναι η τοποθέτηση ψηλών δέντρων τα οποία εκτός από προστασία από τον αέρα και καλαισθησία προσφέρουν και κάποιο βαθμό ηχομόνωσης, πράγμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωση

Σημαντική οικονομια στη θερμανση επιτυχάνουμε με τη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μας που προσφέρουν οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωση. Τέτοιοι λαμπτήρες είναι οι λαμπτήρες φθορίου και οι λαμπτήρες LED και μας προσφέρουν μέχρι και 80% μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έναντι των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή αλλιώς νήματος. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς ότι μια λάμπα φθορίου 11W προσφέρει το ίδιο φως με μία λάμπα πυρακτώσεως  60W. Στο εμπόριο υπάρχει πληθώρα τέτοιων λαμπτήρων που προσφέρονται για οικιακή χρήση και η ισχύ τους ξεκινάει από 1W για λάμπες LED και φτάνει μέχρι τα 15W  για λάμπες φθορίου. Προσοχή βέβαια πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση των κατάλληλων λαμπτήρων έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες για φωτισμό σε κάθε χώρο. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεν πρέπει να τοποθετηθεί μία λάμπα φθορίου των 15W σε ένα χώρο μικρότερο από 10 γιατί το παραγόμενο φως θα είναι κατά πολύ παραπάνω από το απαιτούμενο και έτσι θα έχουμε σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Βιολογικός καθαρισμός οικιακών λυμάτων

Άσχετα αν το νερό προέρχεται από τη φύση (ποτάμια, πηγάδια, βροχοπτώσεις ή ηλιακούς αποστακτήρες)  ή από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης, καλό είναι τα λύματα να υπόκεινται σε βιολογικό καθαρισμό με σκοπό την απόκτηση καθαρού νερού που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μία ανέξοδη και πρακτικά εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδο είναι η φύτευση καλαμιών. Οι ρίζες των καλαμιών έχουν τη δυνατότητα να δρουν ως φίλτρα τα οποία κατακρατούν τα διερχόμενα λύματα, αφήνοντας μόνο το καθαρό νερό να περάσει. Το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως π.χ. για το πότισμα.

Έξυπνο σπίτι Για Οικονομική Θέρμανση

Είναι απαραίτητο το σπίτι να κατασκευαστεί όσο γίνεται πιο έξυπνο με τελικό σκοπό να απολαύσουμε θερμανση οικονομικη. Να αξιοποιεί δηλαδή την τεχνολογία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των ενεργειακών δαπανών. Αναλυτικότερα αυτό μπορεί να γίνει με:

 •  Χρήση συσκευών stand by mode
  Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν συσκευές stand by mode, συσκευές δηλαδή που όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (stand by) δεν καταναλώνουν καθόλου ρεύμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ευρώπη έδειξε ότι ετησίως σπαταλώνται από συσκευές σε κατάσταση stand by περίπου 5.5GW.
 • Χρήση ανιχνευτών κίνησης
  Οι ανιχνευτές κίνησης είναι συσκευές οι οποίες τοποθετούνται εντός και εκτός της οικίας  και έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιούν τον συναγερμό , τα φώτα ή οποιαδήποτε άλλη  συσκευή είναι συνδεδεμένη με αυτόν, όταν ανιχνευθεί  κίνηση στο χώρο. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι περιέχουν χρονοδιακόπτη ο οποίος μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε εμείς να καθορίσουμε για πόση ώρα θα παραμείνει αναμμένο το φως μετά την ενεργοποίησή του από τον ανιχνευτή κίνησης. Με την χρήση τους αποφεύγεται το συνηθισμένο γεγονός να ξεχαστεί κάποιο φως αναμμένο  πράγμα που σημαίνει σημαντική μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Χρήση φωτοκύτταρων
  Τα φωτοκύτταρα είναι συσκευές οι οποίες ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που δέχονται μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες  με αυτά. Μπορούμε λοιπόν να τα ρυθμίσουμε να  ενεργοποιούν σταδιακά τα φώτα στους χώρους που έχουμε επιλέξει έτσι ώστε το φως εντός ή ακόμα και εκτός της οικίας να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα άνεσης.

Με αυτές τις τεχνικές έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι μπορούμε να πετύχουμε μέχρι και 20% οικονομικη θερμανση σπιτιου, μείωνοντας αισθητά τις ενεργειακές δαπάνες.

Κεντρικη Θερμανση – Μελέτη Εγκατάστασης

Πριν από την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, προηγείται η μελέτη της εγκατάστασης. Αυτή εκπονείται από μηχανολόγο και αποσκοπεί στο να καθορίσει όλα τα στοιχεία της κεντρικής θέρμανσης, για την ιδανικότερη εγκατάσταση και λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, η μελέτη εκπονείται πάνω σε κατόψεις και τομές της οικοδομής, παίρνοντας υπόψη του ο μελετητής όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, τις μονώσεις του κτιρίου και ότι άλλο επηρεάζει τη θερμική συμπεριφορά του.

Η μελέτη παραδίδεται από τον μηχανολόγο και περιλαμβάνει:

Σχέδια δικτύων (οριζοντίων και κατακόρυφων) με όλες τις πληροφορίες για την εγκατάσταση, την διατομή και το είδος των υλικών.

Την ισχύ των μηχανημάτων και των συσκευών.

Τεχνική περιγραφή με ιδιαίτερες οδηγίες για την εγκατάσταση.

Με βάση τη μελέτη αυτή της κεντρικής θέρμανσης γίνεται η εγκατάσταση, γι’ αυτό είναι απαραίτητο, ο εγκαταστάτης να γνωρίζει να ερμηνεύει σχέδιο καθώς επίσης τους διάφορους συμβολισμούς που περιέχονται σε αυτό. Την μελέτη κεντρικης θερμανσης την εφαρμόζει χωρίς τροποποιήσεις και με ακρίβεια. Αναγκαίες μετατροπές γίνονται μόνο μετά από συννενόηση με τον μηχανολόγο.

Γενικά Μέτρα Προστασίας Εγκατάστασης Κεντρικών Θερμάνσεων

Οι οδηγίες έχουν σκοπό να κάνουν την όλη εργασία στις εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων περισσότερο ασφαλή. Οι επιμέρους εργασίες κατά την εγκατάσταση, πολλές φορές εκτελούνται σε επικίνδυνα σημεία της οικοδομής. Τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, απαιτούν  ιδιαίτερη προσοχή και καλή γνώση της χρήσης τους. Για την αποφυγή ατυχημάτων, οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα προστασίας, ατομικά και συλλογικά. Μερικές βασικές οδηγίες μέτρων προστασίας είναι:

 • Η καθαριότητα: Ο καθαρός χώρος εργασίας αποτελεί τη βάση για ασφαλή εργασία. Τα τακτοποιημένα εργαλεία και υλικά δεν εμποδίζουν τις μετακινήσεις. Τα καθαρά δάπεδα από λιπαρές ουσίες (λάδια, γράσα, κλπ) προστατεύουν από γλιστρήματα.
 • Η προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: Ο ηλεκτρισμός είναι από τις πιο χρήσιμες ανακαλύψεις του ανθρώπου, συγχρόνως όμως είναι και επικίνδυνος. Έτσι, κάθε εργαζόμενος πρέπει να μην ασχολείται με το ηλεκτρικό ρεύμα αν δεν είναι ειδικός. Τα ηλεκτρικά εργαλεία και συσκευές να είναι καλά συντηρημένα και τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος απόλυτα μονωμένα.
 • Τα ατομικά μέσα προστασίας:  Οι ειδικές φόρμες εργασίας, τα παπούτσια με προστατευτικά ελάσματα, τα κράνη, τα γάντια, τα γυαλιά κλπ, προστατεύουν τον εργαζόμενο από τραυματισμούς σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος.
 • Οι πρώτες βοήθειες: Κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών, αλλά κυρίως να μην αδιαφορεί σε οποιοδήποτε τραυματισμό. Να περιποιείται το τραύμα, χωρίς να ντρέπεται γι’ αυτό. Ένα τραύμα μπορεί να μην φαίνεται σοβαρό με την πρώτη ματιά. Η περιποίηση των τραυμάτων πρέπει να γίνεται με καθαρά χέρια και αποστειρωμένα ιατρικά μέσα. Σε σοβαρούς τραυματισμούς να καλείται αμέσως το ΕΚΑΒ (166).
 • Η ανύψωση φορτίων: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη μέση και τα πόδια κατά την ανύψωση ενός φορτίου. Πρέπει να βεβαιώνεται κανείς ότι έχει την δυνατότα να σηκώσει το εκάστοτε φορτίο. Αν πρόκειται δυο τεχνίτες να σηκώσουν ένα αντικείμενο, πρέπει να συντονίζουν κατάλληλα τις κινήσεις τους όχι μόνο για την ασφαλή τοποθέτηση του αντικειμένου, αλλά και για την σωματική τους ακεραιότητα.

Τα παραπάνω είναι μερικές μόνο επισημάνσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Κάθε φορά πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια και μετά στην εκτέλεση του έργου. Ας μη ξεχνάμε ότι η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα εργατικά ατυχήματα. Υποχρέωση όλων είναι να προσπαθήσουμε  για την εξάλειψη αυτού του θλιβερού ρεκόρ.

 

Εντοπισμός Βλάβης Εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης

Οι κεντρικές θερμάνσεις είναι εγκαταστάσεις δυναμικής λειτουργίας, έτσι τα εξαρτήματα, τα όργανα, οι συσκευές και τα μηχανήματα, φορτίζονται άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Πολλές φορές, τυχαίνει να πάθει βλάβη κάποιο εξάρτημα της εγκατάστασης κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η άμεση επισκευή ή αντικατάστασή του.

Οι διάφορες βλάβες των εξαρτημάτων οφείλονται:

- Στα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται οι κεντρικές θερμάνσεις, επειδή δηλαδή έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής, μερικά από αυτά αποσύρονται από την λειτουργία πιο γρήγορα από άλλα.

- Στη κακή συστήρηση ή τη λανθασμένη ρύθμιση της λειτουργίας των μηχανημάτων, συσκευών ή οργάνων της εγκατάστασης.

Το εξάρτημα μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, που έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ή να επισκευασθεί το ίδιο, επιτόπου στην εγκατάσταση ή στο εργαστήριο.

Η αντικατάσταση ή επισκευή ενός εξαρτήματος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, είναι δύσκολη διαδικασία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή οι εργασίες γίνονται συνήθως σε κατοικημένους χώρους, όπως σαλόνια, υπνοδωμάτια, γραφεία, κλπ, με διάφορα έπιπλα, χαλιά και άλλα αντικείμενα. Έτσι, οι εργασίες των τεχνιτών γίνονται σε περιορισμένο χώρο που δυσκολεύει τις κινήσεις τους και τις μεταφορές αντικειμένων και εργαλείων.

Τα δίκτυα των σωληνώσεων των κεντρικών θερμάνσεων συγκροτούνται, όπως είναι γνωστό, με συγκόλληση ή κοχλιωτά (βιδωτά), τοποθετώντας έτσι τους σωλήνες σε σειρά τον έναν πίσω από τον άλλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποσύνδεση ενδιάμεσων σωλήνων ή εξαρτημάτων των δικτύων, κυρίως των χαλυβδοσωλήνων, που συνδέονται με “βιδωτό” τρόπο. Γι’ αυτό κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη να αντικατασταθεί μια βάνα ή ένας ενδιάμεσος σωλήνας σικτύου κεντρικής θέρμανσης, αυτός κόβεται και μετά αποσυνδέονται με “ξεβίδωμα” τα δυο τμήματά του. Έτσι, για την τοποθέτηση του νέου σωλήνα, χρησιμοποιείται ειδικός σύνδεσμος ρακόρ, που ένα μέρος του προσαρμόζεται στο δίκτυο και το άλλο στη μια άκρη του νέου σωλήνα. Τα δυο τμήματα του ρακόρ, που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και στο νέο σωλήνα, συνδέονται μεταξύ τους με βίδωμα και έτσι προσαρμόζεται ο νέος σωλήνας στο δίκτυο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μη προκληθεί ατύχημα στους ίδιους ή τους ενοίκους, που συνήθως περιφέρονται στους χώρους εργασίας τους, και να λαμβάνουν τέτοια μέτρα, ώστε να μη προκληθεί ζημιά στα διάφορα αντικείμενα του σπιτιού. Επίσης, πολλές φορές είναι υποχρεωμένοι να εξηγήσουν στους ιδιοκτήτες τη βλάβη, τα αίτια που την προκάλεσαν και τις εργασίες που θα ακολουθήσουν για την αποκατάσταση λειτουργίας θέρμανσης σπιτιού, πράγμα που απαιτεί ευγένεια, πνεύμα συνεργασίας και υπομονή.

Τα στάδια που ακολουθεί κανείς , για την αποκατάσταση μιας βλάβης ή ενός εξαρτήματος μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, είναι τα παρακάτω:

1. Διαπίστωση δυσλειτουργίας της εγκατάστασης.

2. Εντοπισμός του εξαρτήματος, που ευθύνεται για την όχι ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

3. Διαπίστωση της βλάβης του εξαρτήματος. Η βλάβη μπορεί να οφείλεται σε γήρανση των υλικών τους ή σε άλλους εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει να πιστοποιείται αυτή και να ελέγχεται ο βαθμός της βλάβης, αν είναι δηλαδή μόνιμη ή επισκευάσιμη. Σ’ αυτό το στάδιο αποφασίζεται η αντικατάσταση ή όχι του εξαρτήματος.

4. Αιτιολογία της βλάβης.

5. Διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.

6. Απομόνωση του εξαρτήματος από το δίκτυο σωληνώσεων (με το κλείσιμο των βανών που υπάρχουν πριν και μετά από κάθε στοιχείο της εγκατάστασης) ή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Πιθανή αφαίρεση μέρους ή όλου του νερού της εγκατάστασης (αν δεν υπάρχουν βάνες πριν ή μετά από το εξάρτημα για την απομόνωσή του).

7. Αφαίρεση του εξαρτήματος από την εγκατάσταση.

8. Μεταφορά του εξαρτήματος έξω από το χώρο εργασίας.

9. Προσκόμιση καινούριου ή επισκευασμένου εξαρτήματος στο σημείο τοποθέτησής του στην εγκατάσταση.

10. Τοποθέτηση του εξαρτήματος στην εγκατάσταση.

11. Σύνδεση του εξαρτήματος με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, -αν απαιτείται- για τη λειτουργία του.

12. Πλήρωση (γέμισμα) της εγκατάστασης με νερό, αν αυτή έχει αδειάσει.

13. Οπτικός έλεγχος για τυχών διαρροές.

14. Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης και εξαέρωση των δικτύων.

15. Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης